Regulamin sklepu

wybierz interesującą Cię kategorię produktów
sprawdź kolorystykę
wybrany produkt wrzuć do koszyka
gdy skończysz już zakupy idź do kasy
wpisz swoje dane
podaj hasło jeżeli jesteś nowym użytkownikiem
wybierz formę płatności, dostawcę i czas dostarczenia
teraz już możesz sprawdzić na swojej poczcie stan Swojego zamówienia i czekać na przesyłkę.

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.lionshair.pl, prowadzony jest przez Hair Partners sp. z o.o. (zwaną dalej Hair Partners), NIP 1132932095, Regon 366665150, z siedzibą w Warszawie 04-306 przy ul. Szaserów 38. . Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod nrem telefonu: 22 648 14 00.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obligatoryjna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Hair Partners może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hair Partners za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hair Partners
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hair Partners,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 8:30-16:00.
 9. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lionshair.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

II. ZAMAWIANIE

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lionshair.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, który stanowi nierozłączną część złożenia zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hair Partners Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim , o treści zgodnej z Regulaminem.

III. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z biurem firmy. Za poprawność danych adresowych odpowiada klient.
 2. Dostawa na terenie Polski zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  Poczty Polskiej
  Firmy kurierskiej
  Paczkomatów
 3. Poza granicami Polski dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej.
 4. Koszty dostawy wynoszą:
  • Na terenie Polski:
   • Przesyłka kurierska – 15 zł przelew, 17 zł pobranie
   • Pocztex48 – 15 zł przelew, 17 zł pobranie (paczki PP wysyłamy we wtorki i piątki)
   • Przesyłka pocztowa – 16 zł przelew, 20 zł pobranie (paczki PP wysyłamy we wtorki i piątki)
   • Paczkomat – 15 zł przelew, 17 zł pobranie
   • OrlenPaczka – 13 zł przelew, 15 zł pobranie
  • Poza teren Polski:
   • Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera – 100 zł
   • Przy zakupach powyżej 100 zł wartości zamówienia do Polski, 200zł wartości zamówienia do krajów kontynentalnej Unii Europejskiej dostawa jest gratis.
   • Przesyłki ekonomiczne poza kraje kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – od 70 zł. Dodatkowo, ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane po otrzymaniu zamówienia oraz danych do wysyłki.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi:
  • Na terenie Polski:
   • Paczkomat – czas dostawy 1-2 dni robocze
   • Firma kurierska – czas dostawy 1-2 dni dni robocze
   • Poczta Polska – czas dostawy 3-4 dni robocze (paczki PP wysyłamy we wtorki i piątki)
   • Pocztex48 – czas dostawy 1-2 dni dni robocze (paczki PP wysyłamy we wtorki i piątki)
   • OrlenPaczka – czas dostawy 1-2 dni dni robocze (paczki Orlen wysyłamy w poniedziałki i czwartki)
  • Zamówienia zagraniczne:
   • Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera – do 7 dni roboczych
   • Przesyłki ekonomiczne poza kraje kontynentalnej Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – do 14 dni roboczych

IV. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. W przypadku wybrania płatności z góry, całkowita opłata za zamówienie powinna być uiszczona tuż po złożeniu zamówienia.
 3. Data wpływu środków na konto jest dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 4. Opłaty za zamówiony produkt należy dokonać za pomocą systemu płatniczego Przelewy24.pl, PayPal lub przelewem na konto PL 24 1050 1025 1000 0090 8015 5980 ING BANK
 5. W przypadku wyboru płatności kartą przez Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku konieczności dokonania przelewu w innej walucie niż PLN, istnieje możliwość zapłaty w Euro (€) lub Dolarach amerykańskich (USD). Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia kwoty do zapłaty. Koszty przelewu przy międzynarodowych transakcjach są po stronie Kupującego.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym mają Państwo prawo odstąpić od zamówienia internetowego w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wówczas przysługuje Państwu pełen zwrot kosztów.
 2. Termin w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, jest terminem rozpoczęcia gwarancji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Hair Partners o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). By odstąpienie było skuteczne, informacja o odstąpieniu powinna dotrzeć do siedziby firmy przez upływem 14 dni. W tym wypadku liczy się data otrzymania. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Na produkty obowiązuje termin zwrotu w zakresie zwykłego zarządu, czyli otwarcia przesyłki, obejrzenia produktu oraz ewentualnego odesłania (w przypadku włókien keratynowych nie może być odklejana plomba pod zakrętką). Możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny jest możliwa nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 5. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest dostarczenie towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem 14 dni.
 6. Koszt dostarczenia zwrotu do sprzedawcy ponosi klient.
 7. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. GWARANCJA

 1. Na produkty obowiązuje 1 roczny termin gwarancji. Towar winien zostać dostarczony przed upływem tego terminu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do Gwaranta towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem terminu gwarancji (liczy się dzień nadania przesyłki).

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Hair Partners jest producentem Towarów. Hair Partners jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
 2. Hair Partners jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, w zakresie ustalonym przez gwarancję opisaną w niniejszym regulaminie. (paragraf VI.)
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hair Partners, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa.
 4. Reklamacje dotyczące produktów przyjmowanie są w formie pisemnej wraz z reklamowanym produktem, pod rygorem nieważności. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku decyzji o naprawie w ramach postępowanie reklamacyjnego, odpowiedź pisemna zostanie udzielona w przewidywanym terminie, zaś sama naprawa będzie przeprowadzona w czasie niezbędnym do jej wykonania.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Hair Partners podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hair Partners o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hair Partners, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa lub na:  rokoko@rokoko.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hair Partners.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.lionshair.pl, prowadzony pod adresem www.lionshair.pl (zwana dalej Witryną) przez Hair Partners sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa.
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.